OZ ZELEŇ            O NÁS            PROJEKT ŽIVÁ LÚKA            MONITORING JARABICE POĽNEJ          PODPORA PRE OZ        KONTAKT       


OZ Zeleň


O NÁS


Naše občianske združenie bolo založené skupinou ľudí s poľovníckym vzdelaním,
ktorým ide o to, aby sa rozvíjala biodiverzita krajiny,
aby sa o zver v dnešnej modernej a rušnej krajine lepšie staralo
z pohľadu rozmanitosti krytu a potravinovej rôznorodosti a
aby sa zlepšovalo povedomie obyvateľstva o prírode v súvislosti s poľovníckym hospodárením.
Chceme kooperovať našu činnosť s orgánmi ochrany životného prostredia,
Slovenskou poľovníckou komorou, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a
ďalšími miestnymi samosprávami a organizáciami súčinnými a nápomocnými pri realizácii stanovených cieľov.

<  Návrat


 


 


PROJEKT ŽIVÁ LÚKA


Projekt „Živá lúka" si dáva za cieľ monitorovať straty divých zvierat,
najmä mláďat srnčej zveri, zajacov a bažantej zveri počas jarných mesiacov apríl - jún, kedy prebiehajú kosenia lúk,
trvalých trávnatých porastov (TTP) a porastov lucerny a ďateliny a
nastaviť účinné medzirezortné komunikačné kanály,
aplikovať praktické opatrenia a vytvoriť mechanizmy na ochranu a predchádzanie týmto stratám.

Odkaz na dotazníkový formulár


<  Návrat


 


 

MONITORING POČETNOSTI A VÝSKYTU JARABICE POĽNEJ.

Jedným z najohrozenejších druhov spomedzi malej zveri na Slovensku je jarabica poľná (Perdix perdix).Jarabica poľná je pre svoju náročnosť na rôznorodosť prostredia a s tým spojenou aj rôznorodosťou potravy v podobe semiačok tráv, hmyzu stala akýmsi indikátorom biodiverzity poľnohospodárskej krajiny. Jarabica poľná je teritoriálny tvor, ktorý ak sa mu nedostáva vhodných podmienok na život, postupne z prostredia ubúda. Údaje, získané z monitoringu, budú priebežne vyhodnocované. V spolupráci so subjektami, pôsobiacimi v oblasti výskytu jarabice poľnej budeme sledovať, aký krajinný typ a biotop zo súčasne ponúkaných variant v intenzívne obrábanej poľnohospodárskej krajine je najvhodnejší pre zachovanie, chov a rozmnožovanie jarabice poľnej. Následne bude našou iniciatívou a na základe získaných relevantných údajov podpora tvorby vhodných biotopov aj v okolitých alebo iných oblastiach Slovenska, vhodných na rozšírenie a zachovanie tohto druhu.
 

Odkaz na dotazníkový formulár

<  Návrat

 

 


PODPORA PRE OZ

Ako nás podporiť?

Nakoľko ešte nie je možné posielať 2% z daní pre naše Občianske združenie, je možné prispieť finančným príspevkom na účet OZ uvedený nižšie v texte.
Zoznam sponzorov a prispievateľov bude uvedený na našej web stránke.
V prípade, že chcete podporiť naše aktivity anonymne, prosíme o uvedenie tohto faktu do poznámky pre adresáta na tlačive bankového prevodu slovkom "ANONYM".

Ďakujeme.

Fio banka
bankový účet č: 2001266811
IBAN: SK4583300000002001266811
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 KONTAKT:      OZ ZELEŇ,  Dechtice 72, 91953 Dechtice, Tel.: 0903145369, e-mail: ozzelen (at) gmail.com, www.ozzelen.sk